vol.5 -26.05.2018

26.05.2018

1.K.Lachowski

2.Ł.Sypek

3.T.Cierpiał

4.M.Klecha

5.S.Borkowski

6.R.Berdys

7.M.Wolski

8.W.Ossoliński

maj-turniejwyniki