vol.2 -24.02.2018

1.M.Klecha

2.M.Wolski

3.Ł.Sypek

4.R.Znojkiewicz

5.R.Berdys

6.K.Lachowski

7.S.Borkowski

8.T.Cierpiał