Regulamin

Regulamin Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup

 1. Organizatorem turnieju jest klub Scorpio Squash w Częstochowie.
 2. Sponsorem cyklu Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup jest Redhand wyciszamy.net oraz Dunlop Sport.
 3. Wszelkie informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie internetowej squash-czestochowa.pl
 4. Turniej rozpocznie się 26-01-2017 o godzinie 18:00 na kortach klubu Scorpio Squash w Częstochowie przy ul. Żabiej 3a.
 5. Maksymalna liczba zawodników w turnieju to 16 osób.
 6. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 20:00 w przed dzień turnieju w recepcji klubu, telefonicznie (601-317-000) lub mailowo pod adresem kontakt@squash-czestochowa.pl
 7. Turnieje będą rozgrywane pod patonatem PFS opłata wynosi 55 zł. +10 zł. opłata startowa dla PFS. Cena obejmuje: udział w turnieju, ciepły posiłek, owoce, przekąski oraz udział w losowaniu koszulek turniejowych.
 8. Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek po uiszczeniu opłaty.
 9. Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu poprzedzającym turniej.
 10. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko. Zaleca się również rozgrzewkę przed rozpoczęciem rozgrywek.
 11. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (best of 3), z wyjątkiem półfinałów, meczu o trzecie miejsce i finału, które rozegrane zostaną do 3 wygranych setów (best of 5).
 12. Jeśli zawodnik odmawia rozegrania meczu, w takim przypadku oddaje mecz walkowerem.
 13. Jeśli zawodnik nie pojawi się na turnieju mimo wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału lub po zamknięciu listy startowej wycofa się z turnieju, jest w takim przypadku zobowiązany do uiszczenia opłaty turniejowej.
 14. Sędzią głównym turnieju jest Tomasz Cierpiał, który ma prawo wskazać konkretnego zawodnika do sędziowania danego meczu.
 15. Organizator zapewnia kawę, herbatę i przekąski podczas turnieju.
 16. Piłką turniejową jest Dunlop (dwie żółte kropki) którą zapewnia organizator.
 17. Drabinka turnieju zostanie umieszczona na stronie squash-czestochowa.pl w dniu poprzedzającym turniej po losowaniu.
 18. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz nagrody pocieszenia do rozlosowania wśród pozostałych uczestników.
 19. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do organizatora rozgrywek – właściciela klubu Scorpio Squash.
 20. Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup składa sie z 5 turniejów
 21. Cały cykl turniejow będzie rozgrywany w kategorii C
 22. W trakcie turniejow gramy systemem PFS ( każdy set do 11-tu punktow, przy stanie 10-10 gra do 2 punktow przewagi).
 23. W każdym turnieju zawodnik rozegra minimum -3 mecze.
 24. Punkty za zajęte miejsce w jednym cyklu turnieju przyznawane są w następujący sposób:

1 m – 36p

2 m – 34p.

3 m – 32p.

4 m – 30p.

5 m – 28p.

6 m – 26p.

7 m – 24p.

8 m – 22p

9 m – 20p

10 m- 18p

11 m – 16p

12 m – 14p

13m – 12p

14 m -10p

15m – 8p

16 m – 6p

Pozostałe miejsca 2 p

26. O klasyfikacji generalnej Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup decyduje suma zdobytych punktow w 4 najlepszych cyklach turniejów, w przypadku równej sumy punktow decyduje większa ilość wygranych setow oraz klasyfikacja w poszczegolnych cyklach.

27. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęc i filmów dokumentujacych przebieg rozgrywek i innych wydarzeń związanych z  Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup. Zawodnicy zgadzaja się na opublikowanie zdjęć , filmów i wyników turniejów.

28. Zgloszenie zawodnika do Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup jest jednoznaczne z oświadczeniem że:

– zapoznał sie i akceptuje regulamin klubu SCORPIO SQUASH i regulamin Dunlop Wyciszamy.net Squash Cup, a także regulaminu PFS dostępnego na stronie pfs.com.pl