Podział na grupy

Podział na grupy -Luty 2018

GRUPA „A”

1.Ł.Sypek

2.R.Berdys

3.M.Czok

4.J.Węglewski

5.W.Ossoliński

GRUPA „B”

1.T.Cierpiał

2.S.Borkowski

3.S.Ibek

4.S.Serwiak

5.J.Orleański

6.G.Kielan

7.P.Ziółkowski

GRUPA „C”

1.W.Czarnecki

2.D.Kowalski

3.D.Leks

4.S.Berdys

5.M.Brymora

6.D.Brymora

7.R.Adamowicz

8.P.Purgal