Podział na grupy

Podział na grupy -Grudzień 2017

GRUPA „A”

1.Ł.Sypek

2.R.Berdys

3.M.Wolski

4.T.Cierpiał

5.W.Czarnecki

GRUPA „B”

1.M.Czok

2.S.Borkowski

3.W.Ossoliński

4.D.Kowalski

5.S.Ibek

GRUPA „C”

1.J.Węglewski

2.S.Serwiak

3.P.Ziółkowski

4.R.Adamowicz

5.J.Orleański

6.D.Leks

7.G.Kielan

8.S.Berdys

9.P.Purgal

10.M.Brymora