Podział na grupy

Podział na grupy  -Czerwiec 2018

GRUPA „A”

1.Ł.Sypek

2.R.Berdys

3.S.Borkowski

4.R.Adamowicz

5.W.Ossoliński

GRUPA „B”

1.T.Cierpiał

2.M.Czok

3.S.Ibek

4.G.Kielan

5.S.Serwiak

6.W.Czarnecki

7.P.Ziółkowski

8.J.Węglewski

GRUPA „C”

1.J.Orleański

2.D.Kowalski

3.D.Leks

4.S.Berdys

5.M.Brymora

6.D.Brymora

7.P.Purgal