Regulamin

Regulamin Letniej Ligii Open 2018

 1. Organizatorem turnieju jest klub Scorpio Squash w Częstochowie.
 2. Wszelkie informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie internetowej squash-czestochowa.pl
 3. Liga rozpocznie się 27-06-2018 o godzinie 18:00 na kortach klubu Scorpio Squash w Częstochowie przy ul. Żabiej 3a.
 4. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 17:00 w dzień rozgrywek w recepcji klubu, telefonicznie (601-317-000) lub mailowo pod adresem kontakt@squash-czestochowa.pl
 5. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko. Zaleca się również rozgrzewkę przed rozpoczęciem rozgrywek.
 6. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (best of 3)
 7. Jeśli zawodnik odmawia rozegrania meczu, w takim przypadku oddaje mecz walkowerem.
 8. Jeśli zawodnik nie pojawi się na turnieju mimo wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału lub po zamknięciu listy startowej wycofa się z turnieju, jest w takim przypadku zobowiązany do uiszczenia opłaty turniejowej.
 9. Sędzią głównym ligii jest Tomasz Cierpiał, który ma prawo wskazać konkretnego zawodnika do sędziowania danego meczu.
 10. Piłką turniejową jest Dunlop (dwie żółte kropki) którą zapewnia organizator.
 11. LIGA OPEN 2018 składa sie z 10 turniejów.
 12. W trakcie turniejow gramy systemem PFS ( każdy set do 11-tu punktow, przy stanie 10-10 gra do 2 punktow przewagi).
 13. W każdym turnieju zawodnik rozegra minimum -3 mecze.
 14. Punkty za zajęte miejsce w jednym cyklu turnieju przyznawane są w następujący sposób:

1 m – 36p

2 m – 34p.

3 m – 32p.

4 m – 30p.

5 m – 28p.

6 m – 26p.

7 m – 24p.

8 m – 22p

9 m – 20p

10 m- 18p

11 m – 16p

12 m – 14p

13m – 12p

14 m -10p

15m – 8p

16 m – 6p

Pozostałe miejsca 2 p

26. O klasyfikacji generalnej Letniej Ligii Open 2018 decyduje suma zdobytych punktow w 6 najlepszych cyklach turniejów, w przypadku równej sumy punktow decyduje większa ilość wygranych setow oraz klasyfikacja w poszczegolnych cyklach.

27. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęc i filmów dokumentujacych przebieg rozgrywek i innych wydarzeń związanych z Letnią Ligą Open 2018. Zawodnicy zgadzaja się na opublikowanie zdjęć , filmów i wyników turniejów.

28. Zgloszenie zawodnika do Letniej Ligii Open 2018 jest jednoznaczne z oświadczeniem że:

– zapoznał sie i akceptuje regulamin klubu SCORPIO SQUASH i regulamin Letniej Ligii Open 2018, a także regulaminu PFS dostępnego na stronie pfs.com.pl