REGULAMIN

JESIENNA LIGA OPEN 2019

Organizatorem Jesiennej Środowej Ligi OPEN, zwanej dalej Ligą, jest SCORPIO SQUASH KLUB w Częstochowie zwana dalej Organizatorem.

Celem Ligi jest stworzenie wszystkim, korzystającym z usług Scorpio Squash Klubu, możliwości stałej rywalizacji z graczami o zbliżonym lub wyższym poziomie gry, a przez to doskonalenie swoich umiejętności.

Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Wszystkie mecze muszą być rozegrane w obiekcie Scorpio Squash Klub ul.Żabia 3a, 42-200 Częstochowa.

JESIENNA Środowa Liga Open, to rozgrywki w każdą środę, w systemie grupowym, na poziomie od amatora, po graczy zaawansowanych. Rozgrywki odbywają się w grupach 4, 5 lub 6 osobowych, w zależności od ilości zgłoszeń. Zapisy na ligę odbywają się telefonicznie lub na Facebooku i trwają do każdego wtorku, do godziny 20.00, poprzedzającego każdą kolejkę. Na podstawie zapisów, tworzone oraz ustalane są składy grup.

Sezon Jesień Środowej Ligi Open będzie składał się z 12 kolejnych kolejek, które będą rozgrywane co środę o godzinie 18.00. Do końcowej klasyfikacji, brane będzie pod uwagę 9 najlepszych występów zawodnika.

W grupach mecze rozgrywane są każdy z każdym, do 2 setów wygranych. Zwycięzca grupy A otrzymuje 500 punktów, druga osoba 450, trzecia 405 i każda kolejna o 45 punktów mniej od poprzedniej. Osoba, która zwyciężyła w grupie B kończy kolejkę z taką samą ilością punktów, jak ostatnia osoba w grupie A, a każdy kolejny zawodnik grupy B otrzymuje o 36 punktów mniej od poprzedniej osoby. Pierwszy zawodnik w grupie C kończy kolejkę z taką samą ilością punktów, jak ostatni zawodnik grupy B, a zawodnicy z kolejnych miejsc otrzymują o 26 punktów mniej od osoby, zajmującej wyższe miejsce. Osoba wygrywająca grupę przechodzi do grypy wyżej, a przegrywająca kolejną kolejkę zaczyna w niższej grupie. W przypadku gdy dwóch zawodników lub więcej ma taka samą ilość dużych punktów o kolejności w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek miedzy zainteresowanymi, następnie stosunek małych punktów a na koniec rozstawienie w tabeli przed kolejką. Do ligi można przystąpić w każdym terminie.

Koszt udziału w kolejce: 30 PLN osoba (akceptujemy karty multisport).

ZAPRASZAMY!!!

Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Ligi będzie sprawował Organizator.

Zadania i uprawnienia Organizatora:

  1. sporządzanie i aktualizacja Ligi ,
  2. utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań,
  3. ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w squasha,
  4. ostatecznie i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów,
  5. prawo udzielenia „dzikiej karty”
  6. W trakcie rozgrywek uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych. Każdy uczestnik Ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację, lecz musi zgłosić ten fakt pisemnie do Organizatora rozgrywek przed startem kolejki.
  7. prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w Lidze wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z rozgrywkami Ligi, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz szkody majątkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w celu jego uszczegółowienia.